Albert Garcia Iglesias – BRAÇ ROBÒTIC

Braç Robòtic de 4 graus de llibertat (DOF) amb 1 eina intercanviable. Disseny del braç mitjançant DAO amb Sketchup. Aprenentatge de la cinemàtica mitjançant simulació amb V-Rep. Muntatge del braç amb impressió 3D. Control dels moviments i accions mitjançant programació visual amb SCRATCH. Activitat basada en el paradigma STEAM dirigida a l'educació per asolir els [...]