Mostra de robòtica en el marc del festival ROBOTAC i amb la col·laboraciónde 3D Print Barcelona.

Exposició de robòtica educativa i social
Amb la intenció de divulgar el coneixement i funcionament dels components robòtics es presenta l’exposició de robòtica educativa i social al punt multimèdia. Es mostren robots i braços robòtics en funcionament, maquetes de components mecànics i de programadors lògics controlables amb sensors i actuadors.
La majoria dels robots exposats són DIY (Do It Yourself), una línia d’actuació que promou la realització de la majoria de components d’un robot amb recursos propis, iniciant el procés des de la seva concepció tridimensional amb software gràfic fins a la seva realització física amb impressió 3D o tall làser.
Aquets models robòtics d’aprenentatge són maquetes que permeten comprendre el funcionament de models reals més complexos. Els robots actuals que ens interessen són especialment aquells que contribueixen positivament al desenvolupament humà. Així es mostra informació gràfica d’exoesquelets, robots de teràpia mèdica, robots guia i robots d’aprenentatge. Incloem també un resum gràfic dels principals robots educatius que ofereixen empreses com: LEGO, Fischertechnik, Makeblock, Arduino, Clementoni, Meccano, VEX, Fadisel, etc..
L’equip humà que ha realitzat aquesta exposició està format per Carles Ferran, Jordi Mayné, Ricard Gómez y Rafel Mayol. Compta amb l’assessorament del punt multimèdia d’Oriol Blas, Irene Ródenas i Belén Fernández que ha cedit l’espai per fer-la possible.