Maqueta d’un monoplaça de Formula 1 de la temporada 2015. És el resultat final del Treball de Recerca de Batxillerat l’objectiu del qual era dissenyar una carrosseria que pogués competir en aquesta temporada.
A més, també s’havia de provar per a demostrar que es comportava com la d’un Formula 1 mitjançant dinàmica computacional de fluids (proves aerodinàmiques virtuals) i calculant el seu temps per volta al circuit de Monza a partir dels resultats obtinguts en aquestes simulacions.